a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

IBOR

integraal beheer van de openbare ruimte

IKC

Integraal kindcentrum

ISD

intergemeentelijke sociale dienst van gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo
Verbonden partij voor uitvoering taken Wet werk en bijstand. Werkt binnen Werkplein Baanzicht in Assen samen met UWV WERKbedrijf

IZA

instituut zorgverzekering ambtenaren Nederland
zorgverzekeraar voor iedereen die werkt bij de (semi)overheid