a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

FA

FlorijnAs
Assen creƫert kansen, investeringen in bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme & recreatie; 8 projecten infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

fido (Wet fido)

Wet financiering decentrale overheden

FPU

flexibel pensioen en uittreden

fte

fulltime-equivalent
rekeneenheid waarmee omvang van functie of personeelssterkte wordt uitgedrukt