a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

SiSa

single information single audit

SMART

specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden
voor a wordt ook wel aanvaardbaar ambitieus actiegericht of aanwijsbaar gebruikt

SNN

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Versterken economische positie van Noord-Nederland

SWITCH

Noordelijke Energieagenda SWITCH
Praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.