a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WMD

waterleiding maatschappij Drenthe nv
nutsvoorziening drinkwater

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Woz

Wet waardering onroerende zaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening
Vanaf 1 januari 2015 uitvoering door gemeente, onderdeel nieuwe Participatiewet.

Wwb

Wet werk en bijstand