a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

B&W

college van burgemeester en wethouders - dagelijks bestuur van gemeente (Assen)
Uitvoering van beleid en voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid