a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

RGA

Regiovisie Groningen-Assen

RIEC Noord

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

RSP

Regiospecifiek Pakket
€ 2,16 miljard voor economie en bereikbaarheid Noorden wegens streep door plan aanleg Zuiderzeelijn in 2007

RUD

Regionaal Uitvoeringsorgaan Drenthe
uitvoeringsorganisatie gebied milieuwetgeving, -regelgeving en - handhaving