a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

GAE

Groningen Airport Eelde

GGD Drenthe

Gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 12 Drentse gemeenten.

GGW

gebiedsgericht werken

GKB

gemeenschappelijke kredietbank Drenthe

GR

gemeenschappelijke regeling
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een Nederlandse wet, waarin samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen openbare lichamen

GWRP 2013-2018

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Assen