a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

EDR

Eems Dollard Regio

EMU

economische en monetaure unie
Europese lidstaten die de euro hebben ingevoerd

EMVI

economisch meest voordelige inschrijving