a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

CBK

Centrum Beeldende Kunst Drenthe

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin in Assen
Netwerk waarin GGD, Icare, NoorderMaat, Bureau Jeugdzorg en Brede School samenwerken.

CP

collegeprogramma

CPB

Onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.