Overzicht Programma's Voorjaarsnota 2017

Toelichting overzichtstabel 'Stand van zaken'

Aan het begin van ieder programma is de stand van zaken per beleidsthema met behulp van symbolen samengevat, die u als volgt kunt 'lezen':

Een groen vinkje betekent dat er geen bijzonderheden zijn en dat het onderdeel verderop in het programma ook niet nader wordt toegelicht.

Een rood symbool heeft een signaalfunctie, en rode symbolen worden in het programma dan ook altijd toegelicht. 

Een groen symbool (anders dan een vinkje) betekent dat de uitvoering op koers ligt en dat highlights of bijzonderheden zijn toegelicht.

1. Wonen in Assen
2. Werken in Assen
3. Meedoen in Assen
4. Aantrekkelijk Assen
5. Samen werken aan Assen
6. Bedrijfsvoering
7. Vastgoed en grondbedrijf